ЛОКАЦИЯ

KA 11 e малка бутикова сграда, разположена в един от най-предпочитаните столични
квартали – Лозенец.